V skladu z Letnim delovnim načrtom, jutri, v soboto 29. 9. 2018 NI POUKA, ampak bomo imeli pouk v soboto, 13. 10.  2018, in sicer bo športni dan – pohod in druženje s starši.