Devetošolce obveščamo, da lahko v tajništvu šole dvignejo zgoščenke od letošnje valete.