Informacijski pooblaščenec opaža možnosti kraje identitete in nepooblaščene seznanitve z osebnimi podatki pri posredovanju osebnih podatkov preko telefona kot npr. kakšno je stanje njegovega dolga, kakšno je zdravstveno stanje, izvidi, ocene otroka ipd.

Zaradi navedenega smo izdali navodilo za vse zaposlene, ki pri svojem delu posredujejo osebne podatke tudi preko telefona.

Ko oseba po telefonu zahteva svoje osebne podatke ali podatke od svojih otrok in je ne poznamo, moramo od nje zahtevati navedbo vsaj dveh identifikatorjev in ne samo davčne številke ali samo EMŠO…

Drugi podatek, ki ga bomo zahtevali, je odvisen od okoliščin – zahtevati pa moramo podatek, s katerim razpolaga samo ta posameznik, ki kliče.

 Za identifikacijo moramo torej  izbrati takšne podatke:

–        za katere je malo verjetno, da so znani tretji osebi in bi jih lahko zlorabila za nepooblaščeno seznanitev z osebnimi podatki;

–        ki jih imamo možnost preveriti v svojih zbirkah podatkov.

 Če oseba po telefonu zahteva splošne informacije, ki ne vsebujejo osebnih podatkov, tako preverjanje identitete ni potrebno!