Spoštovani starši, drage učenke, dragi učenci.

Kot ste verjetno že zasledili v medijih,  je predvideno  postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja. Sklep ministrice bo določal, da se vzgojno-izobraževalno delo od predvidoma 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v prostorih šole, od predvidoma 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč.

Vlada bo o navedenem sklepala predvidoma v četrtek, 14. 5. 2020, ko bo tudi povsem znano, če se omenjeni učenci vračajo v šolo.

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (v nadaljevanju Izjava, povezava do izjave je takoj spodaj), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav.

Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta seznanite.

Sklep-RSK-za-pediatrijo

V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine.

Zaradi načrtovanja organizacije delovanja šole vas naprošamo, da starši učencev 1., 2. in 3. razreda najpozneje do torka, 12. 5. 2020, do 10. ure  preko spletne aplikacije, ki jo boste na svoje elektronski naslov prejeli v ponedeljek, 11. 5. 2020, do 12. ure,  sporočite sledeče (starši učencev 9. razreda bodo spletno aplikacijo na svoj elektronski naslov prejeli do torka, 12. 5. 2020, izpolnite jo do četrtka, 14. 5. 2020, do 10. ure):

 • VKLJUČITEV OTROKA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO NA ŠOLI (1., 2., 3. in 9. razred)

V šolo se vključijo le zdravi otroci. Ali se bo vaš otrok vključil v vzgojno-izobraževalno delo v šoli? To boste potrdili tudi s podpisano Izjavo. O samem postopku podpisa in vračanja Izjave boste pravočasno obveščeni preko naše spletne strani.

 • JUTRANJE VARSTVO

Na šoli bomo izvajali jutranje varstvo od 6.20 do začetka pouka. Sporočite, ali bo vaš otrok vključen v jutranje varstvo in od katere ure dalje.

 • PODALJŠANO BIVANJE (1., 2. in 3. razred)

Podaljšano bivanje bo potekalo od konca pouka do 16.20 ure. Sporočite, ali bo vaš otrok vključen v podaljšano bivanje in do katere ure.

 • PRIHOD V ŠOLO/ODHOD DOMOV (1., 2., 3. in 9. razred)

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).

Zavedamo se, da vsi starši navedenih oblik prihoda v šolo in odhajanja domov ne morete zagotoviti, zato se bomo, po prejetih prijavah otrok, ki se bodo v šolo vrnili, poskušali s podjetjem MARPROM uskladiti glede organiziranega prevoza, vendar moramo zaradi zagotavljanja vseh zaščitnih ukrepov vedeti, koliko otrok bo prevoz uporabljalo.

Sporočite, na kakšen način bo vaš otrok prihajal v šolo in iz nje odhajal.

 • ŠOLSKA PREHRANA (1., 2., 3. in 9. razred)

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Šola bo za vašega otroka pripravljala obroke kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način, to je preko spletnega obrazca ali preko telefona.

Na podlagi pridobljenih informacij bomo oblikovali skupine, določili prostore, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo in uredili številne druge podrobnosti. O vsem vas bomo sproti obveščali preko spletne strani šole.

OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI

OD 18. 5. 2020 DALJE (ZA 9. RAZREDE OD 25. 5. 2020 DALJE)

 1. Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do 15 učencev.
 2. Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.
 3. Izvajale se  bodo le tiste interesne dejavnosti, ki bodo lahko potekale v okviru iste skupine.
 4. Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih,  bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela. Zdravstvene omejitve so opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo.
 5. Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.
 6. Petošolci, ki niso opravili kolesarskega izpita, ga bodo imeli možnost opravljati v prihodnjem šolskem letu.

PRILAGAMO TUDI  PRIPOROČILA NIJZ OB VRAČANJU UČENCEV V ŠOLO. Predlagamo, da si jih preberete.

Higienska priporočila za OS za cas epidemije Covid 19