Spoštovani starši.

24. 12. 2019 bomo na šoli imeli kulturni dan – plesne delavnice. Z aktivnostmi bomo končali do 12.10 na razredni stopnji (od 1. do 4. razreda), od 5. do 9. razreda pa ob 12.40, sledi kosilo, nato bodo dejavnosti potekale po urniku (OPB).

Otroke lahko prevzamete tudi kadarkoli prej po 12.10 (1. do 4. razred) oziroma 12.40 (5. razred).