SPOŠTOVANI.

Počitnice so pri kraju in v torek se na veselje vseh ponovno snidemo. Tokrat še  vedno v spremstvu Covid- 19.

S strani NIJZ smo prejeli navodila oz. priporočila, vezana na prevoze otrok (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/os_organizirani_prevozi.pdf)

Kratek povzetek vam posredujemo v nadaljevanju.

HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-CoV-2 ZA ORGANIZIRANE OSNOVNOŠOLSKE PREVOZE Z AVTOBUSI IN KOMBIJI

Javni promet je dejavnost, ki je z vidika možnosti prenosa okužbe novega koronavirusa SARS-CoV-2 ena najbolj tveganih dejavnosti. Opuščanje ukrepov v javnem prometu lahko vodi v hitro in nenadzorovano širjenje okužbe novega koronavirusa SARS-CoV-2

  • Omejitev vstopa v vozilo

Šolarji z znaki akutne okužbe dihal (povišana telesna temperatura, kašelj, kihanje, izcedek iz nosu, bolečine v žrelu…) naj ne uporabljajo sredstev javnega prevoza.

  • Smer gibanja šolarjev v vozilu

Priporočamo, da so vstopna in izstopna vrata na vozilu označena in ločena. V vozilih, ki imajo več kot ena vrata priporočamo, naj se vstopa le pri sprednjih vratih in izstopa pri ostalih vratih.

  • Higiena rok šolarjev

Ob vstopnih/izstopnih vratih avtobusa naj bo nameščeno razkužilo za roke. Šolarji si naj pred vstopom v vozilo razkužijo roke, enako svetujemo tudi ob izstopu.

  • Obvezna uporaba maske za šolarje pri prevozu

Šolarji naj ves čas trajanja prevoza uporabljajo masko, ki prekrije nos in usta. V času nošenja maske se je oseba ne sme dotikati, saj bi na tak način lahko prišlo do onesnaženja rok in nevarnosti prenosa okužbe na druge predmete in osebe.

Skladno s Sklepom o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih(ZNB) z dne 29. 05. 2020 je nošenje mask v javnih prevoznih sredstvih obvezno.

  • Razdalja med šolarji

Šolarji naj med čakanjem na vstop v vozilo in tudi v vozilu vzdržujejo zadostno medosebno razdaljo.  Medosebna razdalja: Glede na podatke iz strokovne literature o povprečnem dosegu virusa, ki se izloča s kihanjem, kašljanjem, glasnim govorjenjem itd., je bila kot varna določena razdalja 1,5 do 2 metra. Večina kužnih kapljic namreč v tem dometu pade na tla in/ali izhlapi. V primeru, da je ta razdalja večja, je tveganje za okužbo manjše. V primeru, da je manjša, se tveganje za okužbo poveča. Zato z zdravstvenega vidika priporočamo zagotavljanje medosebne razdalje vsaj 1,5 metra.

  • Higiena vozila

Šolarji naj se čim manj dotikajo katerihkoli površin v avtobusu.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vam želimo uspešen in predvsem zdrav začetek novega šolskega leta.