Pa smo izpolnili obljubo, da bomo prišli in pripravili glasbeni nastop za varovance Doma pod Gorco Maribor. Lani oktobra, smo obiskali Dom pod Gorco Maribor z namenom, da se podružimo z varovanci in jim izročimo majhno pozornost. Zaželeli so si, če jim lahko kaj tudi zapojemo. Ker ta obisk ni bil mišljen kot glasbeni nastop, smo jim obljubili, da se bomo vrnili in takrat zapeli za njih.  

Tako smo se v četrtek, 18. 1. 2024, mladinski zbor in Orffova skupina (26 učenk in učencev) skupaj z učiteljico Janjo Ambrožič odpravili v Dom pod Gorco Maribor. Sprva nas je pričakalo malo varovancev, ko pa smo začeli peti in igrati, so začeli prihajati še ostali varovanci in prostor se je napolnil do zadnjega kotička. Peli smo z navdušenjem in iskrico v očeh, kar so občutili tudi naši poslušalci, zato so nas nagradili z glasnim aplavzom in prošnjo da še kaj zapojemo. Zadovoljni na obeh straneh, smo se poslovili z željo varovancev, da jih še kdaj obiščemo in jim tako polepšamo njihov vsak dan.