24. aprila 2021 smo PRVIČ obeleževali Slovenski dan brez zavržene hrane. Namen tega dne je ozaveščati in spodbujati k zmanjševanju in preprečevanju nastanka zavržene hrane ter kako in s katerimi dejanji lahko k zmanjšanju zavržene hrane pripomoremo tudi sami.

Povprečen Slovenec zavrže kar tretjino hrane, ki jo kupi, od približno 141 tisoč ton hrane, kolikor je v Sloveniji skupno pristane med odpadki, je skoraj 40 odstotkov še užitnega dela. Podatki kažejo, da so gospodinjstva odgovorna za nastanek polovice vse zavržene hrane v Sloveniji, raziskava Evropske komisije pa je pokazala, da s takšnim nepremišljenim ravnanjem s hrano vsako gospodinjstvo vrže stran okrog 250 evrov na leto.

Zamislimo se ob podatkih:

  • 140.000 ton hrane vsako leto zavržemo v Sloveniji
  • 68 kg hrane zavrže prebivalec Slovenije
  • 52% vse zavržene hrane nastane v gospodinjstvih
  • 33% hrane, ki jo kupimo konča v smeteh

Da bi opozorili na problematiko in zmanjšali količino zavržene hrane sta pobudnika projekta Lidl Slovenija in program Ekošola 24. april razglasila za Slovenski dan brez zavržene hrane. K soustvarjanju aktivnosti ob tem dnevu so se pridružili še partnerji Ekologi brez mejaZveza prijateljev mladine Slovenije, Tam-Tam, projekt pa podpira tudi Ministrstvo za okolje in prostor s projektom LIFE IP CARE4CLIMATE.

Vsak od nas lahko pripomore k zmanjšanju količine zavržene hrane:

Kot posamezniki lahko zmanjšamo količino zavržene hrane tako:

  1. da obroke načrtujemo glede na to, katera živila je treba porabiti prej.
  1. Prav tako naenkrat ne kupimo preveč hitro pokvarljivih živil in ne kupujemo prevelikih količin hrane.
  1. Dobro je, če ločimo med oznakama »uporabno do« in »uporabno najmanj do«.
  1. Kadar kuhamo, pripravimo primerne količine hrane, pri pripravi novih jedi pa uporabimo ostanke prejšnjih.
  1. Odgovorno, premišljeno in preudarno ravnajmo s hrano, ki jo kupujemo, shranjujemo in uživamo.
  1. Poskrbimo za to, da bo v koših za smeti, končalo čim manj hrane, ki je še vedno užitna in jo lahko še porabimo.

Začnimo z odgovornim obnašanjem že danes.

Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu. (Gandhi)

Viri:

https://ekosola.si/prvi-slovenski-dan-brez-zavrzene-hrane/

https://www.nasasuperhrana.si/clanek/obelezujemo-slovenski-dan-brez-zavrzene-hrane/

https://www.boljsi-svet.si/hrana-ni-za-tjavendan/dan-brez-zavrzene-hrane/

https://www.gov.si/novice/2022-04-22-dan-brez-zavrzene-hrane/

Pripravila:

Hani Janja Plausteiner, org. šol. prehrane in ZHRja