V skladu z Zakonom o osnovni šoli je danes ministrica s sklepom določila tretji predmet, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v šolskem letu 2022/2023.

Na naši šoli bodo učenci preverjali znanje iz FIZIKE.

Vir: MIZŠ