V skladu z Zakonom o osnovni šoli je danes ministrica s sklepom določila tretji predmet, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v šolskem letu 2021/2022.

Na naši šoli bodo učenci preverjali znanje iz TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE.

Vir: MIZŠ