Na voljo je nov spletni portal MIPI: spletna stran za medijsko in informacijsko pismenost: https://www.mipi.si/
 
Objavljeni prispevki in gradiva prispevajo k dvigu ozaveščenosti končnih uporabnikov pred negativnimi posledicami uporabe ter jih želijo opolnomočiti, da bi znali varno uporabljati ter izkoristiti vse prednosti, ki jih nove tehnologije omogočajo.
 
Spletno stran upravlja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije.