Na zadnjem naravoslovnem dnevu so učenci obeh 6. razredov v spremstvu učiteljic obiskali Izobraževalni center Piramida v Mariboru. Šola je obdana z zelenimi površinami v čudovitem parku. Moderna zgradba ima razen učilnic številne delavnice in ustrezne spremljajoče prostore.
V trgovini, ki je del šole, dijaki prodajajo svoje izdelke – tako se spoznajo z vsemi koraki v predelavi živil – od tehnologije proizvodnje do prodaje.
Strokovni delavci Centra, inženirji in doktorji znanosti skupaj z dijaki, so učencem pripravili zanimiv program. Predstavili so izobraževalne programe od dve letnih, tri letnih, tako imenovani 3+2 srednješolski program, ki je izhodišče za višješolski in visokošolski študij. Kratko predavanje o zdravi prehrani se je zaključilo z nazorno vajo, v kateri so učenci spoznali, koliko sladkorja vnašamo v telo s sladkimi pijačami. Zavzeto so oblikovali praznično pecivo v slaščičarski ter pletenke in zvite preste v pekovski delavnici. Po kosilu v šoli so domov odnesli zavitke s svojimi izdelki. Dan je bil prežet z občutki navdušenja.
 
Zapisala Petrina Stojkovič, učiteljica GOS