Spoštovani starš/skrbniki.

S spremembo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (135. člen ZOFVI-M, Ur. l. RS št. 172/21) ima sklad sedaj možnost pridobiti sredstva iz dohodnine, ki jih lahko nakažete vsi starši, ki ste davčni zavezanci v R Sloveniji.  Šolskemu skladu lahko namenite del svoje dohodnine (do 0,3 %). Namenitev dela dohodnine je brezplačna in vas nič ne stane, saj gre vaša plačana dohodnina namesto v državni proračun šolskemu skladu.

To lahko storitev  zelo enostavno in sicer tako, da:

 – v portalu eDavki oddate obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don)« v katerem kot davčno številko upravičenca navedete »31795609« in vpišete odstotek »0,3«,

– izpolnite obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije « s svojimi podatki, ga natisnete in podpišete ter ga do konca leta (31. 12. 2022) prinesete v tajništvo šole ali ga vaš otrok odda učiteljici, lahko pa ga tudi sami pošljete ali odnesete na vaš finančni urad:

OBRAZEC ZA DONACIJO V  ŠOLSKI SKLAD

Hvala za vašo pomoč in sodelovanje.