Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da lahko učenci dvignejo listine za pridobitev statusa perspektivnega športnika, statusa perspektivnega oziroma vrhunskega mladega umetnika  vsako jutro (izključno) pred poukom pri pomočnici ravnatelja, Jasni Žic.

Podrobnejšo predstavitev za pridobitev statusa športnika najdete v spodnji okrožnici MIZŠ:

9188_Učenci_športnik_dodatna_pojasnila

Aktualna evidenca kategoriziranih športnikov je javno objavljena na strani OKS, najdete pa jo na spodnji povezavi

Aktualna evidenca kategoriziranih športnikov (1)

V primeru, da svojega otroka na seznamu ne najdete (pomagajte si z ukazom POIŠČI IN IZBERI), vas prosimo, da k vlogi za status športnika dodate še:

  1.  potrdilo, da je učenec/-ka registriran/-a pri nacionalni panožni športni zvezi in da

           tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez,

  2. urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu in

  3.  potrdilo o rezultatih na državnem nivoju za preteklo šolsko leto.