Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da v ponedeljek, 3. maja 2021, na ZPM Maribor pričnejo sprejemati prijave za letovanje na DMZ Pohorje in v VIRC Poreč.

Prijavnici sta od danes zjutraj objavljeni na spletni strani ZPM https://zpm-mb.si/novice-dogodki/prijavnice-in-informacije-za-letovanja-2021/ in sta osnova za prijavo otroka v želeno izmeno in želeni termin.

Če boste starši želeli uveljavljati pravico do subvencije letovanja s strani občine, boste morali ob prijavnici poslati tudi ustrezne dokumente (kopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku), skladno z navodili občin, kjer imajo stalno bivališče.

Seznam načina oddaje prijavnic z dokazili za obračun subvencioniranja po posameznih občinah je objavljen na spletni strani ZPM Maribor.

Zaradi letošnjih izrednih razmer starše/prijavitelje iz vseh občin (ne glede na stalno bivališče) prosijo, da poleg tega, da prijavnico oddajo na osnovni šoli ali občini, kjer imajo stalno bivališče (kjer je tako določeno), jo po pošti ali skenirano po elektronski pošti letovanja@zpm-mb.si pošljejo istočasno še na ZPM Maribor. Tako bodo imeli enake možnosti kot ostali prijavitelji, da si pravočasno zagotovijo mesto v želeni izmeni.

Uradnih ur za prijavo otrok na letovanje trenutno na ZPM Maribor še ne načrtujejo, ko pa se bodo ukrepi sprostili, bodo o možnosti osebne oddaje dokumentov obvestili na njihovi spletni strani, kjer so objavljene podrobnejše informacije o pričetku zbiranja prijav (klik do informacij).

Starše/prijavitelje prosijo, da vse postopke, povezane s prijavljanjem, opravijo z oddajo dokumentacije po e-pošti ali po navadni pošti.