Drage učenke in učenci 6. in 9. razreda, spoštovani starši.

MIZŠ in Državna komisija za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) sta oktobra 2020 sprejeli odločitev, da se napori vložijo v to, da se NPZ v tem šolskem letu izvede.  Na spodnji povezavi lahko preberete osnovne informacije glede NPZ v 6. in 9. razredu.

Informacije_NPZ_2021

Za starše učencev 6. razreda bomo prestavitev izvajanja NPZ izvedli v času aprilskih govorilnih ur preko povezave ZOOM. Vabilo boste starši prejeli v tednu pred govorilnimi urami.

Primarna želja je, da bi se NPZ izvedel klasično – na papirju, vendar se zaradi same narave izvajanja pouka in trenutne epidemiološke situacije v zvezi COVID 19 zavedamo, da moramo preveriti tudi možnost izpeljave v elektronski obliki. Zato je bila sprejeta  odločitev, da se med 22. in 26. marcem 2021 izvede pilotno (poskusno) e-testiranje.  Odločitev o načinu izvedbe NPZ, v klasični obliki – na papirju ali elektronski obliki bo sprejeta konec meseca marca 2021; tudi na podlagi rezultatov pilotnega e-testiranja in epidemioloških razmer.

Na naši šoli se bo pilotno testiranje izvajalo po naslednjem razporedu:

Pilotno_testiranje_OŠ_Kamnica

Namen pilotnega testiranja je, da se učenci seznanijo s programom za e-testiranje. Če bo maja NPZ v elektronski obliki, je nujno, da so učenci predhodno seznanjeni, kako program deluje in da ga lahko preizkusijo, torej kako vstopijo v program, kako rešujejo različne tipe nalog, kako uporabljajo orodja in pripomočke za reševanje nalog, kako oddajo teste ipd. S pilotnim e-testiranjem se ne bo preverjalo znanja učencev in ne bo analiz dosežkov učencev (to ni namen pilotnega e-testiranja).

Pilotna e-testa bosta dva: za 6. razred in za 9. razred.  Vsak bo sestavljen iz treh delov, in sicer:

  • 1/3 testa naloge iz učnega jezika (SLJ oz. ITJ oz. MAJ),
  • 1/3 testa naloge iz MAT,
  • 1/3 testa naloge iz tujega jezika (TJA oz. TJN).

Predviden čas za reševanje bo 45 minut. Pilotni e-testi bodo zajeli čim več različnih tipov nalog, saj so namenjeni
spoznavanju učencev z različnimi tehnikami reševanja nalog v e-obliki. Za učence s posebnimi potrebami testi ne bodo prilagojeni.

Za izvedbo pilotnega e-testiranja je za vsako skupino učencev na šoli namenjenih do 90 minut. V sklopu izvedbe bo dovolj časa, da bo učitelj seznanil učence z uporabo programa (npr. vstop v program, pomikanje naprej in nazaj med nalogami, oddaja e-testa), da bodo učenci rešili test … in da se prostori po uporabi ustrezno prezračijo in razkužijo v skladu z navodili NIJZ.