Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši.

Od ponedeljka, 9. 11. 2020, bo za vse učence šole potekalo izobraževanje na daljavo.

Urnike oddelkov (in razredov) smo prilagodili tako, da imajo učenci dnevno čim manj različnih predmetov (največ tri, če izvzamemo izbirne predmete in interesne dejavnosti). Urniki se tudi razlikujejo glede na tedne, tako da imajo učenci za teden 1 ali teden 2 deloma različne urnike. V prilagojenih urnikih so tako zajeti vsi predmeti obveznega programa.

Urniki so že objavljeni in jih najdete na naši spletni strani, lahko pa tudi tukaj:

Urniki v času šolanja na daljavo

Spoštovani starši, prosimo vas za pomoč v teh težkih časih. Želimo si, da pomagate svojim otrokom po svojih najboljših močeh. Mi, na šoli, se bomo potrudili, da bo pouk čim bolj primeren in prilagojen za delo na daljavo. Na žalost se tudi v našem kolektivu srečujemo s težavami, ki jih povzroča epidemija koronavirusa (bolniške odsotnosti, omejenost učiteljev za delo zaradi varstva svojih otrok…). Tako bomo morali nekatere predmete v določenih tednih zamenjati. Vse to bodo učenci obveščeni pravočasno.

Vsak teden bodo učenci pred pričetkom tedna od razrednikov prejeli mrežni plan dela na daljavo za na tekoči teden. V njih bodo razvidne aktivnosti za ta teden, med drugim tudi videokonference, čas trajanja in kako (kje) bodo potekale. Tako bodo učenci, pa tudi vi starši, lažje načrtovali delo na tedenski ravni.

Za učence od 1. do 3. razreda bo izobraževanje potekalo po utečeni poti. Za vsak dan bodo en dan prej, zvečer do 18. ure, prejeli gradivo za delo na spletno stran šole. Gradivo za posamezni oddelek bo zaščiteno z geslom, ki ga boste starši prejeli po elektronski pošti od razrednikov. Ko se boste enkrat prijavili z geslom, se na računalniku, na katerem ste se za oddelek že prijavili, ne bo potrebno več prijavljati z geslom. Če se boste prijavili na drugem računalniku, bo geslo potrebno vpisati znova.

Učenci od 4. do 9. razreda bodo naloge prejemali preko ekip v Teamsih. Učenci so dela navajeni iz šole. Prosimo vas, da naloge, ki jih bodo prejeli, tudi pravočasno oddajajo. Če učenci ne bodo odzivni, bodo starši o tem obveščeni od razrednikov.

Interesne dejavnosti bodo za cel teden objavljene v ponedeljek (torej že v nedeljo zvečer).

Dejavnosti za razširjen program bodo objavljene v posebnem okencu na spletni strani šole.

Prav tako bodo na spletni strani objavljene dejavnosti za delo z nadarjenimi učenci, knjižnični kotiček in kotiček svetovalne delavke.

Želimo si, da bo delo potekalo čim bolj uspešno.

Ostanite zdravi.