V sklopu zastavljenih ciljev pri predmetu DKE, kot so širjenje našega znanja v lokalno okolje, ter poznavanje širših povezav republike Slovenije, smo se v sredo, 8.5.2024, udeležili tekmovanja osnovnih šol v poznavanju evropske unije »EVROPEJČEK 2024«.

Tekmovanja pod okriljem Evropskega parlamenta, ki ga organizirala šola ambasadorka – II. Gimnazija Maribor, se je udeležila  tričlanska ekipa OŠ Kamnica, ki so jo sestavljale sedmošolke; Ema Dubravica, Ana Markuš in Zoja Primec, pod mentorstvom prof. Uroša Kogala.

Najmlajše udeleženke tekmovanja so pokazale dobro znanje poznavanja EU in dobile željo, da se tekmovanja udeležimo tudi prihodnje leto.