Antivirusna programska oprema WithSecure Elements Endpoint Protection

V okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je za obdobje do 31. decembra 2025 kupilo programsko zbirko za zaščito pred računalniškimi virusi WithSecure lahko v tem obdobju uporabljajo program WithSecure Elements EPP for Computers tudi učitelji, učenci in dijaki na računalnikih na njihovem domu. Vsak uporabnik je upravičen do ene aktivacijske kode. Koda deluje na enem računalniku.

Učitelji, učenci in dijaki so upravičeni tudi do uporabe WithSecure Elements EPP for Mobile za uporabo na njihovih mobilnih napravah. Vsak uporabnik je upravičen do ene aktivacijske kode, ki deluje na eni napravi.

Za pridobitev programov in aktivacijskih kod iz zbirke programa WithSecure Elements EPP for Computer oddajte izpolnjeno izjavo v tajništvu šole oz. na elektronski naslov danijel.korpar@os-kamnica.si. Na osnovi podpisane izjave boste naknadno prejeli aktivacijski kodi.

Na osnovi podpisane izjave boste naknadno prejeli aktivacijski kodi.