V okviru Šolske sheme moramo na zahtevo EU na NIJZ vsako šolsko leto vrednotiti učinkovitost ukrepa.

Do vprašalnika dostopate na spodnji povezavi
http://anketa.nijz.si/SSU1

Hvala za sodelovanje.
Želim vam prijetno reševanje

Lep pozdrav

Pripravila organizatorka prehrane:
Hani-Janja Plausteiner