21. BRALNI MARATON – na katerem nismo zgolj sodelovali, ampak tudi brali …

21. Bralni maraton se je ob začetku letošnjega branja za Prežihovo bralno značko in v okviru Tedna otroka odvijal 2. oktobra na Trgu svobode. Med preostalimi mariborskimi šolami smo se ga udeležili tudi mi, našo šolo pa so z avtorsko pesmijo zastopale tri učenke: Nuša Šopinger, 6. b, Neja Krautberger, 6. b in Sara Jevševar, 7. a. Na Bralnem maratonu sta želeli nastopati še Aicha Lena Diallo Mazrek, 7. a in Rosa Ramšak, 8. b vendar jima je višja sila nastop preprečila.

Vseh pet mladih ustvarjalk je skozi lastno poezijo izrazilo svoje misli, želje in pričakovanja, tokrat na temo RADOVEDNOST. In zakaj ravno ta beseda?

Organizatorji že 21. bralnega maratona, to je ZPM Maribor, so namreč prepričani, da je radovednost tista iskra, ki nas žene k odkrivanju sveta okoli sebe. In da so ravno takšni projekti vsako leto znova priložnost, da mlade spodbudimo k literarnemu ustvarjanju in javnemu nastopanju.

RADOVEDNOST JE KAJ

RADOVEDNOST 2

RADOVEDNOST 3

RADOVEDNOST JE PAČ TAKA

RADOVEDNOST