Spoštovani starši učencev Osnovne šole Kamnica.

Vljudno vas vabim na prvi skupni roditeljski sestanek v šolskem letu 2018/2019, ki bo za starše učencev

  • razredne stopnje (2. do 5. razred) v sredo, 5. septembra 2018, ob 17. uri,
  • predmetne stopnje (6. do 9. razred) pa v četrtek, 6. septembra 2018, ob 17. uri.

Dnevni red:

  • Pozdrav in nagovor ravnatelja in strokovnih delavcev (skupaj v avli šole) – informacije ob začetku šolskega leta (šolski in hišni red, šolska prehrana, ID, obšolske dejavnosti, ….)
  • Razredni posli (v matičnih učilnicah razredov), predstavitve standardov znanja in volitve predstavnikov staršev v svet staršev.
  • Individualni pogovori staršev z razredniki in ostalimi učitelji.

Vabim vas, da se sestanka udeležite v čim večjem številu.

Lep pozdrav

Tomaž Čeplak, ravnatelj